kalkulatorKsięgowość obejmuje w szczególności:

  • prowadzenie księgowości finansowej i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej w zakresie ustalania wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali,
  • na podstawie uchwał wspólnoty, prowadzenie imiennych kartotek finansowych, obsługa kont bankowych,
  • monitorowanie terminów płatności, obsługa zobowiązań i należności nieruchomości,
  • wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty,
  • dokonywanie rozliczeń wymiaru należności w przypadku zmiany wysokości opłat za media (rozliczenie mediów),
  • rozliczenie funduszu remontowego,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
  • inne czynności zlecone przez wspólnotę w ramach indywidualnych uzgodnień.