80927_4728E-kartoteka niezawodnie służy zarządcom nieruchomości, zarządom i właścicielom wspólnot oraz użytkownikom lokali, czyniąc ich pracę bardziej skuteczną i przyjemniejszą.

Zarządcom nieruchomości pozwala lepiej zorganizować pracę, oszczędzać czas i obniżyć koszty zarządzania.

Pracownikom administracji osiedlowych umożliwia śledzenie bieżących rozliczeń z najemcami.

Właścicielom wspólnot ułatwia wgląd w treści uchwał, regulaminów i przepisów.

Użytkownikom lokali daje możliwości samodzielnej analizy stanu własnych rozliczeń, zobowiązań i wpłat.

Członkowie zarządu mają także wgląd w sprawozdania finansowe wspólnot.

 

Aby zalogować się w usłudze E-Kartoteki proszę kliknąć poniższy link:

 

E-Kartoteka