business womanDoradztwo Prawne obejmuje w szczególności:

  • opracowanie aktów prawnych wspólnoty (uchwały, regulaminy),
  • opracowanie i opiniowanie zawieranych umów,
  • nadzór prawny nad świadczonymi usługami na rzecz nieruchomości,
  • reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi.
Kenpol współpracuje również z kancelarią prawną Pani Moniki Zboralskiej.

Wśród klientów Kancelarii są m.in. firmy farmaceutyczne, zagraniczne przedsiębiorstwa zajmujące się opieką medyczną, luksusowe firmy z branży odzieżowej jak również zagraniczne wydawnictwa prasowe, firmy developerskie i ambasady. Kancelaria współpracuje również z izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami i spółdzielniami mieszkaniowymi. Wysoką jakość obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię obrazują rekomendacje i listy polecające kluczowych klientów.